Condicions (català)

· L’usuari és responsable de la cura i devolució de la bicicleta i els accessoris (cadenats, claus …).

· Les bicicletes han de ser retornades en el mateix estat que en ser llogats, fent-se càrrec l’usuari de qualsevol desperfecte ocasionat.

· L’usuari està obligat en tot moment a candar correctament les bicicletes quan no les tingui a la vista.

· En cas de robatori o pèrdua del material, l’usuari tindrà l’obligació d’abonar a PROMOBIKE CAMBRILS SL el material sostret, sent el valor dels diferents accessoris: cadenat 12 €, clau 6 €, frens, pedals 9 € c / u, sillin 20 €, roda trencada 25 €.

· Es requereix un dipòsit de 100 € per lloguer de bicicleta / 50 € carret que serà retornat a la devolució de la bicicleta en el mateix estat que va ser llogada. La fiança o dipòsit seran en previsió dels possibles desperfectes, danys o la no devolució de la bicicleta i els accessoris que s’hagin llogat.

· El pagament i la fiança sempre es realitzaran íntegrament i per avançat en el moment del lloguer.

· En cas de no lliurar la bicicleta a l’hora acordada PROMOBIKE CAMBRILS SL incrementarà les hores d’espera en 10 € / hora.

· En cas de no lliurar la bicicleta el dia acordat PROMOBIKE CAMBRILS SL es quedarà el dipòsit lliurat i efectuarà la denúncia corresponent.

· L’usuari de la bicicleta es compromet a respectar les lleis i normes de trànsit i és responsable de tot dany causat com a conseqüència de qualsevol accident durant l’ús de la bicicleta.

· L’usuari coneix els riscos que implica conduir una bicicleta i és l’únic responsable dels danys causats a si mateix, a terceres persones o a qualsevol bé, moble o immoble, per la utilització o ús normal o anormal de les bicicletes.

· PROMOBIKE CAMBRILS SL no es fa responsable de reclamacions per danys corporals o materials ocasionats a si mateix o a terceres persones o a objectes de la seva propietat.

· En cas de punxada o avaria s’ha d’apropar a la nostra botiga i li canviarem la bici o li repararem la punxada. El transport al punt de lloguer corre pel seu compte ja que no disposem de servei de recollida.